Zastosowanie złotego do kosztów i opłat sądowych w górnośląskiej części sądu apelacyjnego w Katowicach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.43.452

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 maja 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 maja 1924 r.
o zastosowaniu złotego do kosztów i opłat sądowych w górnośląskiej części sądu apelacyjnego w Katowicach.

Na zasadzie art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 1924 r. w przedmiocie kosztów sądowych i opłat w górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w katowicach (Dz. U. R. P. № 43, poz. 449), art. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów udzielanych, przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044) oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1924 r. o zmianie ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. № 34, poz. 351) zarządza się co następuje:
Na górnośląski obszar sądu apelacyjnego w Katowicach rozciąga się moc obowiązujący postanowień §§ 2 do 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1924 r. o zastosowaniu złotego do kosztów i opłat sądowych w województwach: poznańskiem i pomorskiem (Dz. U. R. P. № 19, poz. 187), z zastosowaniem § 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1924 r. o zmianie ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. № 34, poz. 351).
W art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 1924 r. w przedmiocie kosztów sądowych i opłat w górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach (Dz. U. R. P. 43, poz. 449) ustępy 1 a), 2 a), 3 a) i 4 § 72 pruskiej ustawy o kosztach sądowych otrzymują brzmienie następujące:

"1. przy firmach handlowych pojedynczych:

a) za wciągnięcie firmy (pierwszy wpis) w miarę zaliczenia przedsiębiorstwa w myśl § 6 do 8, 24, 34 ustawy o podatku przemysłowym z dnia 24 czerwca 1891 r. (Zb. ust. prusk. str. 205), do:

Iklasypodatkuprzemysłowego60zł.
II""30""
III""12""
IV""6""

Przedsiębiorstwa, które z powodu małego dochodu i kapitału są wolne od podatku przemysłowego 1 zł. 20 gr."

"2. Przy spółkach jawnych handlowych, spółkach komandytowych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osobach prawniczych, podlegających obowiązkowi zarejestrowania ze wzglądu im przedmiot lub rodzaj przedsiębiorstwa oraz jego rozmiar:

a) za pierwszy wpis przy kapitale zakładowym do 50.000 zł. włącznie - podwójną opłatę określoną w ustępie 1 a) stosownie do klasy podatku przemysłowego, przy kapitale zaś powyżej 50.000 zł. po 10 zł. od każdych następnych 10.000 zł. przyczem niepełne 10.000 zł. uważa się za pełne".

"3. Przy spółkach akcyjnych i akcyjno-komandytowych:

a) za pierwszy wpis przy kapitale zakładowym do 50.000 zł. potrójną opłatę, określone] w ustępie 1 a) dla pierwszej klasy podatku przemysłowego, przy kapitale zakładowym powyżej 50.000 zł. po 25 zł. od każdych następnych 20.000 zł., licząc niepełne 20.000 zł. za pełne".

"4. Przy spółdzielniach:

a) za pierwszy wpis 4 zł.

b) za wpis o zmianę statutu 2 zł.

c) za każdy inny wpis 1 zł.".

Wykonania niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrom: Sprawiedliwości i Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.