§ 4. - Zastosowanie uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.91.798

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1928 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 30 dni po ogłoszeniu.