§ 5. - Zastosowanie uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.79.592

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1931 r.
§  5.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1929 r. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 października 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 798).