§ 4. - Zastosowanie uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.79.592

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1931 r.
§  4.
Pograniczni delegaci Ministra Reform Rolnych oraz pograniczni komisarze ziemscy mogą poszczególnych czynności urzędowych (postępowanie administracyjne, przesłuchiwanie stron, wydawanie i ogłaszanie orzeczeń i t. p.) - dokonywać na całym terenie ich działalności, także poza miejscem stałego urzędowania.