§ 3. - Zastosowanie uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.79.592

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1931 r.
§  3.
Siedzibami pogranicznych komisarzy ziemskich (p. b art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.) są określone w § 2 siedziby pogranicznych delegatów Ministra Reform Rolnych.