§ 1. - Zastosowanie uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.79.592

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1931 r.
§  1.
Uproszczony tryb postępowania, przewidziany w art. 8, 9 i 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 337), stosowany będzie na obszarze powiatów, wymienionych w § 2, przy tworzeniu zapasu ziemi i przeprowadzaniu parcelacji, w związku z wykonaniem powołanego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, oraz przy scalaniu gospodarstw, których siedziby są położone w odległości do dziesięciu kilometrów od granicy wschodniej Państwa i przy znoszeniu służebności tych gospodarstw. Tryb ten stosowany będzie również do gospodarstw, których siedziby leżą w odległości większej niż dziesięć kilometrów od granicy Państwa, jeżeli wedle obowiązujących przepisów podlegają one jednemu postępowaniu z uprzednio wymienionemi gospodarstwami.