§ 3. - Zastosowanie stałej jednostki do podatku od kart do gry na górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.27.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1924 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w tydzień po ogłoszeniu.