§ 2. - Zastosowanie stałej jednostki do podatku od kart do gry na górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.27.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1924 r.
§  2.
Podatek ma"być wpłacony w tej sumie marek polskich, jaka wynika z pomnożenia stawki, określonej we frankach złotych, przez kurs franka złotego obowiązujący w dniu uiszczenia podatku.

Sumę podatku, przypadającą do uiszczenia w markach polskich zaokrągla się w ten sposób, że końcówki tej sumy wynoszące 5.000 mk. lub więcej zaokrągla się wzwyż do 10.000 mk., końcówki wynoszące mniej niż 5.000 mk. zastępuje się zerami.