§ 1. - Zastosowanie stałej jednostki do podatku od kart do gry na górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.27.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1924 r.
§  1.
Stawkę, podatku od kart do gry, ustaloną w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 127 poz. 1046) na 100.000 mkp. przelicza się na 0.50 franków złotych uwzględniając, że przeciętna wartość franka złotego z września, października i listopada 1923 r., poprzedzających ogłoszenie powołanego rozporządzenia, wynosi 193.259 mkp., oraz stosując niezbędne zaokrąglenie.