§ 2. - Zastosowanie stałej jednostki do podatku od kapitałów i rent.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.133.1106

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1923 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 1924 roku.