§ 8. - Zastosowanie stałej jednostki do podatków: spadkowego i od darowizn na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.33.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1924 r.
§  8.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w dwa tygodnie po ogłoszeniu i ma zastosowanie tylko na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.