§ 7. - Zastosowanie stałej jednostki do podatków: spadkowego i od darowizn na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.33.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1924 r.
§  7.
Uiszczenie podatku od spadku lub od darowizny, obliczonego we frankach złotych uskutecznia się w markach polskich, według wartości franka złotego-ogłaszanego na podstawie § 3 ustawy z dn. 6 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 127 poz. 1044) - w dniu uiszczenia podatku.

Jeśli z przeliczenia należnej sumy franków złotych na marki polskie, dokonanego przy wpłacie podatku, wyniknie suma marek polskich niepodzielna przez dziesięć tysięcy, a zarazem cztery ostatnie cyfry tworzą liczbę 5.000 lub więcej to zaokrągla się ją wzwyż do kwoty podzielnej przez dziesięć tysięcy; jeśli ostatnie cztery cyfry tworzą liczbę niższą niż 5.000 to cyfry te zastępuje się zerami.