§ 4. - Zastosowanie stałej jednostki do podatków: spadkowego i od darowizn na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.33.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1924 r.
§  4.
Kwoty, wpłacone na podatek spadkowy lub od darowizny uwzględnia się przy wymiarze podatku według kursu franka złotego w dniu uiszczenia.