§ 1. - Zastosowanie stałej jednostki do podatków: spadkowego i od darowizn na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.33.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1924 r.
§  1.
Dla przerachowania kwot pieniężnych, zawartych w niemieckiej ustawie z dn. 3 czerwca 1906 r. o podatku spadkowym w brzmieniu, ustalonem ustawą z dn. 3 lipca 1913 r. (Dz. Pr. str. 521) - przyjmuje się równię: jeden frank złoty równa się 0,81 niemieckich marek złotych. Dla przerachowania kwot pieniężnych, zawartych w niemieckiej ustawie z dn. 10 września 1919 r. o podatku spadkowym {Dz. Pr. str. 1543) - przyjmuje się przeciętną wartość franka złotego z lipca, sierpnia i września 1919 r., poprzedzających ogłoszenie tej ustawy; wartość ta wynosi.. 3,5 marek niemieckich.