Art. 3. - Zastosowanie stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.127.1044

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1924 r.
Art.  3. 2

(uchylony).

2 Art. 3 uchylony przez § 14 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1924 r. o zmianie ustroju pieniężnego (Dz.U.24.34.351) z dniem 28 kwietnia 1924 r.