Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.73.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1958 r.
§  2. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia tracą moc przepisy dotychczasowe w zakresie uregulowanym rozporządzeniem.