Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.103.745

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 30 listopada 1921 r.
w przedmiocie zastosowania postanowień o państwowym podatku dochodowym do osób prawnych.

Na podstawie art. 157 i 168 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym (Dz. U. R. P. № 82 poz. 550) zarządza się co następuje:
§  1. Osoby prawne podlegają, poczynając od roku podatkowego 1922, państwowemu podatkowi dochodowemu wedle przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 82 poz. 550).
§  2. Rozporządzenie niniejsze nie obowiązuje na obszarze województw: pomorskiego i poznańskiego.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie dnia 1 stycznia 1922 r. Jednocześnie w myśl p. 3 artykułu 160 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U R. P. № 82 poz. 550) tracą moc obowiązującą postanowienia rozp. ces. z dnia 28 sierpnia 1916 r. (austr. Dz. U. P. № 280) dotyczące dodatku wojennego od zyskowności przedsiębiorstw w tern rozporządzeniu wyszczególnionych.