Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.34.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o zastosowaniu do przewozu ziemniaków w ładunkach wagonowych taryfy klasy № 3.

Na zasadzie dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego r. b. № 152 i osiągniętego porozumienia z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu postanawiam, aby z dn. 16 kwietnia r. b. aż do odwołania do wagonowych transportów ziemniaków - sadzeniaków stosowaną była: na kolejach okręgu warszawskiego taryfa klasy 3 - ej, a na kolejach okręgu radomskiego - wyjątkowa taryfa № 3.
Warszawa, dnia 12 kwietnia 1919 r.