Zastosowanie do gminy wiejskiej Wielkie Oczy w powiecie jaworowskim, województwie lwowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.83.729

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 28 sierpnia 1928 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Wielkie Oczy w powiecie jaworowskim, województwie lwowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.

Na zasadzie art. 72 ustawy z dn. 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747) zarządza się co następuje:
Do gminy wiejskiej Wielkie Oczy w powiecie jaworowskim, województwie lwowskiem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczące gmin miejskich.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1928 r.