§ 1. - Zastosowanie do gminy wiejskiej Wielkie Oczy w powiecie jaworowskim, województwie lwowskiem przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.83.729

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 1928 r.
§  1.
Do gminy wiejskiej Wielkie Oczy w powiecie jaworowskim, województwie lwowskiem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczące gmin miejskich.