[Przeniesienie zastawu rejestrowego] - Art. 17. - Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. - Dz.U.2018.2017 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Przeniesienie zastawu rejestrowego] - Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2017 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 października 2018 r.
Art.  17.  [Przeniesienie zastawu rejestrowego]
1. 
Przeniesienie zastawu rejestrowego może być dokonane tylko wraz z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej tym zastawem. Przeniesienie zastawu rejestrowego jest skuteczne od daty wpisu nabywcy do rejestru zastawów.
2. 
Przeniesienie zastawu rejestrowego przysługującego administratorowi zastawu jest skuteczne od chwili wpisu do rejestru zastawów nowego zastawnika upoważnionego do pełnienia funkcji administratora zastawu zgodnie z art. 4 ust. 1.