§ 11. - Zasiłki rodzinne z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.29.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1990 r.
§  11.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych; określone w tych przepisach obowiązki zakładów pracy odnoszą się odpowiednio do terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego.