Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.59.355

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 lipca 1919 r.

USTAWA
z dnia 9 lipca 1919 r.
o zasiłku w kwocie 41/2 miljona koron dla szkół Głównego Zarządu Tow. Szkoły Ludowej w Krakowie, prowadzonych dla mniejszości polskich w Galicji Wschodniej.

Przyznaje się Zarządowi Głównemu Tow. Szkoły Ludowej w Krakowie zasiłek w wysokości 41/2 (czterech i pół) miljonów koron na uruchomienie i częściową odbudową zniszczonych szkół tegoż Towarzystwa, a prowadzonych dla mniejszości polskich w Galicji Wschodniej.
Jednocześnie zastrzega się Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu prawo zatwierdzenia planu zużytkowania powyższej sumy i kontroli nad samem zużytkowaniem.