Art. 4. - Zasilanie funduszów izb rzemieślniczych. - Dz.U.1931.105.809 - OpenLEX

Art. 4. - Zasilanie funduszów izb rzemieślniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.105.809

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1931 r.
Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.