Art. 3. - Zasilanie funduszów izb rzemieślniczych. - Dz.U.1931.105.809 - OpenLEX

Art. 3. - Zasilanie funduszów izb rzemieślniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.105.809

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1931 r.
Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z właściwymi ministrami.