§ 8. - Zasady zawierania umów z kontraktowymi nauczycielami szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.46.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1952 r.
§  8.
Minister Kultury i Sztuki może przyznać na okres do odwołania nauczycielowi (nauczycielowi zawodu, wychowawcy), posiadającemu należyte przygotowanie ideologiczne i osiągającemu dobre wyniki w pracy pedagogicznej i społecznej, wynagrodzenie według grupy wyższej od przysługującej mu na podstawie §§ 4 – 7, nie wyższe jednak niż równające się uposażeniu grupy 1.