§ 5. - Zasady zawierania umów z kontraktowymi nauczycielami szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.46.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1952 r.
§  5.
Niekwalifikowani nauczyciele otrzymują wynagrodzenie równające się uposażeniu grupy 4.