§ 4. - Zasady zawierania umów z kontraktowymi nauczycielami szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.46.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1952 r.
§  4.
1.
Kwalifikowani nauczyciele posiadający zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe otrzymują wynagrodzenie równające się uposażeniu grupy 2.
2.
Kwalifikowani nauczyciele nie posiadający studiów wyższych oraz nauczyciele niekwalifikowani, lecz posiadający wyższe studia, otrzymują wynagrodzenie równające się uposażeniu grupy 3.