§ 3. - Zasady zawierania umów z kontraktowymi nauczycielami szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.46.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1952 r.
§  3.
Nauczyciele kontraktowi zajęci w pełnym wymiarze godzin otrzymują wynagrodzenie miesięczne równające się uposażeniu odpowiednich nauczycieli mianowanych, lecz według grup uposażenia określonych w niniejszym rozporządzeniu.