§ 6. - Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.39.259

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1986 r.
§  6.
1.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac pracowników, pozostający w dyspozycji właściwych ministrów (kierowników urzędów centralnych) lub wojewodów (prezydentów miast stopnia wojewódzkiego).
2.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 2% planowanego osobowego funduszu płac pracowników naczelnych i centralnych organów administracji państwowej z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników urzędów państwowych za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów.