§ 13. - Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.39.259

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1986 r.
§  13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.