§ 12. - Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.39.259

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1986 r.
§  12.
Pracownikom zatrudnionym w urzędach państwowych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługuje wynagrodzenie w ramach grup wynagrodzenia i stawek dodatków określonych w rozporządzeniu, a w razie braku odpowiednich stawek - dodatek wyrównawczy.