§ 11. - Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.39.259

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1986 r.
§  11.
Wynagrodzenie pracowników wolne jest od podatku od wynagrodzeń i potrąceń na składkę emerytalną, a dodatek funkcyjny, dodatek koordynacyjny i dodatek za wysługę lat wolne są również od podatku wyrównawczego.