§ 1. - Zasady wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.28.162

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1990 r.
§  1.
Rozporządzenie określa zasady wynagradzania dyrektorów przedsiębiorstw państwowych, powołanych przed dniem 21 marca 1990 r.