§ 4. - Zasady wynagradzania i inne świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach... - Dz.U.2000.24.296 - OpenLEX

§ 4. - Zasady wynagradzania i inne świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.24.296

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2008 r.
§  4.
W zakresie dodatku specjalnego, dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej oraz funduszu nagród do pracowników stosuje się przepisy dotyczące pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej.