§ 1. - Zasady wynagradzania i inne świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach... - Dz.U.2000.24.296 - OpenLEX

§ 1. - Zasady wynagradzania i inne świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.24.296

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2008 r.
§  1.
Rozporządzenie stosuje się do:
1)
pracowników zatrudnionych w gabinecie politycznym:
a)
Prezesa Rady Ministrów,
b)
wiceprezesa Rady Ministrów,
c)
ministra,
d)
innego członka Rady Ministrów,
2)
doradców lub pełniących funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe inne niż wymienione w pkt 1

- zwanych dalej "pracownikami".