§ 2. - Zasady współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.128.1416

Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2001 r.
§  2.
Współzawodnictwo sportowe obejmuje zawody:
1)
klubowe,
2)
międzyklubowe,
3)
gminne,
4)
międzygminne,
5)
powiatowe,
6)
międzypowiatowe,
7)
wojewódzkie,
8)
międzywojewódzkie,
9)
ogólnopolskie.