Art. 21. - [Uprawnienie przedsiębiorców zagranicznych do tworzenia przedstawicielstw] - Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.470 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2022 r.
Art.  21.  [Uprawnienie przedsiębiorców zagranicznych do tworzenia przedstawicielstw]

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć i prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.