Zasady tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w jednostkach organizacyjnych dróg publicznych podległych Ministrowi Komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.45.222

Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 września 1985 r.
w sprawie zasad tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w jednostkach organizacyjnych dróg publicznych podległych Ministrowi Komunikacji.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) zarządza się, co następuje:
W jednostkach organizacyjnych dróg publicznych podległych Ministrowi Komunikacji stosuje się przepisy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania, z tym że przewidziane w tych przepisach porozumienie przygotowuje i podpisuje Generalny Dyrektor Dróg Publicznych z właściwymi federacjami związków zawodowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.