§ 2. - Zasady techniki prawodawczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.283 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2016 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2002 r.