Art. 11. - Zasady szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.129.598

Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 1999 r.
Art.  11.
1.
Certyfikat importowy lub pozwolenie na przywóz towarów i technologii może określać również obowiązki ostatecznego ich użytkownika co do zakresu ich wykorzystania, a pozwolenie na wywóz - wymogi w stosunku do eksportera i producenta towarów i technologii.
2.
Ostateczny użytkownik i producent towarów i technologii jest zobowiązany stosować wymogi, o których mowa w art. 2.