Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.40.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1960 r.
§  7. Dowodem poddania się badaniom jest:
1) dla ubezpieczonych - adnotacja w legitymacji ubezpieczeniowej dokonana przez zakład przeprowadzający badanie,
2) dla uczniów - adnotacja w książeczce zdrowia,
3) dla innych osób - zaświadczenie o poddaniu się badaniom wystawione przez zakład, który je przeprowadził.