Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.40.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1960 r.
§  3.
1. Badaniom mogą być poddawane wybrane grupy ludności albo poszczególne osoby.
2. Badania wybranych grup ludności mogą dotyczyć osób:
1) zamieszkałych na określonym obszarze bądź w pomieszczeniach zbiorowych,
2) zatrudnionych w określonym zakładzie pracy albo
3) pobierających naukę w określonej szkole.
3. Poszczególne osoby mogą być obowiązane do poddania się badaniom, jeżeli:
1) są podejrzane o gruźlicę albo
2) zachodzi potrzeba stwierdzenia, że nie są dotknięte tą chorobą, albo
3) konieczne jest skontrolowanie ich stanu zdrowia.
4. Badaniom nie podlegają:
1) osoby zarejestrowane w poradniach przeciwgruźliczych,
2) osoby, które wykażą, że w okresie trzech miesięcy poprzedzających termin badań poddały się w zakładzie społecznym służby zdrowia zdjęciu rentgenowskiemu narządów klatki piersiowej.