Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.40.245

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1960 r.
§  1. Rozporządzenie dotyczy zasad przeprowadzania badań mających na celu wykrywanie i leczenie gruźlicy, zwanych dalej "badaniami".