Rozdział 4 - (skreślony). - Zasady organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.52.268

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.

Rozdział  4 13

(skreślony).

13 Rozdział 4 skreślony przez § 1 pkt 10 rozporządzeniaz dnia 2 sierpnia 1990 r. (Dz.U.90.57.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 1990 r.