§ 6. - Zasady i tryb wzajemnego zaliczania okresów pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz okresy zatrudnienia przy ustalaniu uprawnień do świadczeń emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1962 r.
§  6.
1.
Przy zaliczaniu dni pracy w spółdzielni do okresów zatrudnienia (§ 3 i § 4) jeden dzień pracy w spółdzielni przyjmuje się za jeden dzień zatrudnienia, przy czym 25 dni pracy w spółdzielni uważa się za jeden miesiąc zatrudnienia, a 300 dni pracy w spółdzielni - za jeden rok zatrudnienia.
2.
Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego członek spółdzielni przepracował więcej niż 300 dni, do okresu zatrudnienia zalicza się jeden rok.