§ 16. - Zasady i tryb wyboru, zakres działania oraz obowiązki i prawa sołtysa i podsołtysa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.49.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1973 r.
§  16.
W okresach zastępowania sołtysa (§ 7) podsołtys wykonuje zadania sołtysa i mają do niego odpowiednie zastosowanie przepisy § 8-15.

Przepisy końcowe.