§ 9. - Zasady i tryb udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.21.136

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1965 r.
§  9.
Udzielanie zamówień jednostkom gospodarki nie uspołecznionej nie wymienionym w § 5 następuje z zachowaniem przepisów art. 2-5 ustawy.