§ 5. - Zasady i tryb udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.21.136

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1965 r.
§  5.
1.
Do zamówień na dostawy, roboty i usługi, udzielanych przez państwowe jednostki handlowe:
1)
Centrali Zaopatrzenia i Zbytu Przemysłu Prywatnego,
2)
rzemieślnikom,
3)
osobom fizycznym, prawnym i spółkom cywilnym, prowadzącym zakłady przemysłowe i usługowe,
4)
osobom wykonującym przemysł domowy i ludowy,

stosuje się przepisy §§ 6-8 niniejszego rozporządzenia oraz przepisy rozdziałów I, IV i V rozporządzenia Rady Ministrów. Przepis § 4 ust. 1 w zakresie odszkodowania za nieterminowe wykonanie świadczenia oraz przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2.
Przepisy §§ 6-8 niniejszego rozporządzenia stosuje się również do zamówień na dostawy, roboty i usługi, udzielanych przez państwowe jednostki handlowe:
1)
Centralnemu Związkowi Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu,
2)
rzemieślniczym spółdzielniom zaopatrzenia i zbytu.