§ 3. - Zasady i tryb udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.21.136

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1965 r.
§  3.
Do zamówień państwowych jednostek handlowych na dostawy wykonywane przez jednostki gospodarki uspołecznionej stosuje się przepisy obowiązujące w tym zakresie jednostki gospodarki uspołecznionej.